Seniorgolf

Årsmelding for Norsjø Seniorgolf 2018.
Arbeidsgruppa i Seniorgolfen har i året 2018 bestått av:                           Lars Rukan, Harald Pettersen, Knut Moe og leiar Halvor Nordskog.
Me har også i år hatt 2 medlemsmøte. Det eine for å vedta størrelsen på sammenlagt premieringa. Det andre møtet var i forbindelse med årsavslutninga i seniorgruppa, der reglar for  sesongen 2019 blei vedtekne.
Golfsesongen 2018 har vore veldig bra for seniorgruppa. Det vart ein sein vår, men sumaren vart nesten "for" varm. Med bare fine golf-tysdagar vart frammøte rekordstort. Det møtte 31 golferar i snitt på våre 20 golfdagar. Totalt var 65 (57) (48) (26) ulike seniorgolferar innom og 36 (34) (27) (17) deltakarar var det meste på ein dag.
For å unngå for lang ventetid og behalde den viktige sosiale samlinga med premieutdeling etter endt golfrunde, har me no p.g.a. stor deltaking, valgt å starte frå fleir ulike utslag.
32 deltok på årsavslutninga  25/9 med lapskaus og is, samt premieutdeling og medlemsmøte. Jan Olaf Børke gjekk til topps sammenlagt føre Odd Torgersen og Øyvind Syvertsen.
Seniorgruppa stod for "tilleggsaktivitetar" under Norsjø Golfklubbs arrangement under "Turist i eigen Bygd".             Har også bidratt med kr. 6.210 til moderklubben og vil frå neste år bidra med kr. 15 pr. spelar pr. dag, mot kr. 10 i 2018.
Vil få takke alle våre seniorgolferar for den gode atmosfæren dykk er med på å skape og som er grunnen til den gode oppslutninga. Vil og få takke kontoret (Ragnar og Mathias) for godt samarbeid i året som har gått.
Takk for i år og velkommen til konses tysdagar i 2019.

Norsjø Golfs Seniorgruppe
v/Halvor Nordskog

P.S. Tal i ( ) er for åra 2017, 2016 og 2015.

 

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Spilleregler Seniorgolfen

Startkontigent: Kr. 50,-

Premier:
«Dagens runde på alle tirsdager blir premiert med golfballer. Nr. 1 vinner 4 baller, nr. 2 vinner 3 baller og de øvrige 2 baller. 1/3 dels premiering og de to siste premiene går til to tilstedeværende etter loddtrekning. I lagspill er det ingen loddtrekning.

Nermest pinnen:
Det måles fra innsiden av ballen til utsiden av hullet uansett hvor ballen ligger på «fast» grunn. Vinneren mottar 3 golfballer.

Deltakelse:
Minium deltakelse pr. dag for at «stevnet» skal telle er 6 spillere.

Sammenlagt premiering:
Poengberegning pr. spilledag er følgende: Nr. 1 får 25 pt., nr. 2 får 22 pt., nr. 3 får 20 pt. og nr. 4 får 19 pt. o.s.v. Totalt får de 22 beste poeng pr. runde. I finalen blir det delt ut doble poeng. De 10 beste poengsummene til hver enkelt teller i en sammenlagt premiering der de 10 beste får premie. I tillegg får 5 av de som ikke har oppnådd premie, og som har deltatt på minst 5 av årets «seniorstevner», premie etter loddtrekning.

Texas Scramble:
Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den «best plasserte ballen» og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som
valgte ball og i bunkers gjenskapes ballens leie.

Hver spiller på laget skal ha 3 eller flere tellende utslag.

Man bruker spillernes handicap. Det spilles lagspill.

Et 2-mannslag får 50% av sammenlagt spillehandicap og et 3-mannslag 25%.

Best Ball:
Lagspill med 2 eller 3 på laget.
Alle spiller Stableford med sitt handicap. Etter hvert hull får laget poengene til den spiller som scoret flest stableford-poeng.

Påmelding: Frist for påmelding på nettett er kl.10:00

For ikke påmeldte er fristen for fremmøte kl.10:30

Vi trekker startkort kl.10:45 med utslag kl.11:00


 

 

 

Sponsor Sparebank 1 Telemark