Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Lokale regeler


A - Steiner i bunkere er flyttbare hindringer.

B - Alle deler av vanningsanlegg er uflyttbare hindringer. Regel 24.2

C - Maurtuer defineres som grunn under reparasjon. Regel 25.1

D - Veier og stier er ikke integrerte deler av banen Regel 24.2

E - Alle trær på banen merket med støttepinner er uflyttbare hindringer. Regel 24.2

F - Dersom ball ligger i vannhinder på hull 11 eller 15 kan den droppes i droppsone.

G - Hvite staker mellom hull 10 og 12 gjelder kun for spill på hull 10.

H - Fri dropp ved plugget ball gjelder hele spillefeltet.

I - Dersom ball ligger i fornminne med spilleforbud på hull 5 eller 14 skal den droppes i droppsone.

J - Avstandsmålere er tillatt i henhold til NGF sitt reglement.

  • Alle avstandsmarkeringer på banen er til senter green.
  • Dersom ball ligger i vannhinder på hull 11 eller 15, kan den droppes i oppmerket droppsone.

Sponsor Sparebank 1 Telemark