Terminliste 2017

April: 25:  Tee 1 - 9   Stableford
Mai:    2:    Tee 10 -18   Stableford
             9:    Tee 1 - 9   Texas
           16:    Tee 10 - 18   Netto Slag
           23:    Tee 1 - 9   Stableford  Alle frå 32
           30:    Tee 10 - 18   Best Ball
Juni:     6:    Tee  1 - 9    Stableford
            13:    Tee 10 - 18   Netto Slag
            20:    Tee  1 - 9    Stableford    Alle frå 48  (Rødt)
            27:    Tee  10 - 18    Stableford
Juli:       4:    Tee  1 - 9   Netto Slag
             11:   Tee 10 - 18    Stableford
             18:    Tee  1 - 9    Stableford
             25:    Tee  10 - 18    Stableford  Alle frå 32
Aug:       1:    Tee  1 - 9    Stableford
               8:     Tee  10 - 18    Stableford  Alle frå 48  (Rødt)
             15:     Tee  1 - 9     Best Ball
             22:     Tee  10 - 18    Stableford
             29:     Tee  1 - 9    Texas
Sept:      5:     Tee  10 - 18    Netto Slag
              12:    Tee  1 - 9    Best Ball
              19:    Tee  10 - 18    Stableford
              26:    Tee  1 - 9    Stableford  m/avslutning og premieutdeling.

Utslag kl. 11,00 alle dagar.
Håper at alle vil prøve å møte innen kl. 10,50.  

Spilleregler !

Texas Scramble:
Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunkers gjenskapes ballens leie.
Hver spiller på laget skal ha 3 eller flere tellende utslag.
Man bruker spillernes handicap. Det spilles lagspill.
Et 2-mannslag får 25% av sammenlagt spillehandicap og et 3-mannslag 15%.
Best Ball:
Lagspill med 2 eller 3 på laget.
Alle spiller Stableford med sitt handicap.  Etter hvert hull får laget poengene til den spiller som scoret flest stableford-poeng.

 

Referat frå årsmøte i Norsjø Golfs Seniorgruppe 27/9 2016.

1. Terminliste.
      Me startar opp tirsdag 25/4 2017.
      Avslutning med årsmøte tirsdag 26/9.
      Start kl. 11,00.

2. Speleopplegg.
     Ikkje Texas og Best Ball i juni og juli.
     Nytt: 2 rundar frå 32 ellers fordeling som i 2016.

3. Deltakelse.
     Min. deltakelse på 6 spelerar for at runden skal telja sammenlagt.

4. Startkontigent.
     Kr. 50.

5. Premiering for "dagens" runde.
    1/3 del får 5 - 2 ballar, herav blir 2, som ikkje har fått premie,
     trekt ut, men må væra til stades for å få premie.
     Nermast pinnen = 3 ballar.

6. Sammanlagt premiering.
     Poengberegning for sammenlagt premiering er:
    Nr. 1 = 15 pt., nr. 2 = 12 pt, nr. 3 = 10 pt., nr. 4 = 9 pt., nr. 5 = 8 pt. o.s.v
    Avslutninga 26/9 gjer 3 doble poeng.
    Dei 10 beste poengsummane teller sammenlagt.
    Premieringa i antall premiar og størrelse på premiane blir tatt opp
    og vedtatt på spelemøte 22/8 når ein har betre grunnlag for å vurdere
    dette ut i frå deltakelse og årets økonomi.

7. Handicap.
     Alle rundar i seniorgolfen 2017 blir automatisk handicap regulerte.

8. Innkomne forslag.
    Det blei vedtatt å overføre kr. 2.500 til klubben for sesongen 2016.
    (ca. kr. 5 pr. spelar pr.dag)
    Vedtak om å sette av kr. 10 pr. spelar pr dag til klubben i 2017.
    Vedtak om å støtte innkjøp av hjertestartar saman med
    herre og damegruppa. Tak kr. 10.000,-.

 

Årsmelding for Norsjø Seniorgolf for året 2016.

Arbeidsgruppa i Seniorgolfen har i året 2016 bestått av:
Dagfinn Fagermo, Vidar Standeren, Knut Moe og leiar Halvor Nordskog.
Me har hatt 2 medlemsmøte, begge ved og i klubbhuset. Det fyrste for å justere reglar vedrørande premiering sammanlagt etter ein auka deltakelse. Så var det "årsmøte" i forbindelse med årsavslutninga i seniorgruppa der reglar for sesongen 2017 blei vedteke.
Golfsesongen 2016 har vore veldig bra for seniorgruppa. Det har vore ei glede, kvar tysdag, å ta i mot eit kvart hundre blide seniorgolferar,  til ein 9 håls runde på ei nærmast perfekt grasmatte, på ein av landets flottaste golfbanar i strålande sommar-golf-vær.
Totalt var det 48 (26) ulike seniorgolferar  innom oss på tysdagane. 27 (17) deltakerar var det meste på ein dag. Tala i () er for 2015. Altså ein fin deltakar-auke. Me trur på ein liten auke neste år og, men at me no er nær det me kan forvente dei nærmaste åra.
Me har satsa på eit sosialt samvære med premieutdeling som ein avslutning på vår tysdagsgolf.  Totalt har det blitt delt ut 500 golfballar i tysdagspremiar, fordelt på 1/3 parten av dagens deltakerar. To av premiane vart trekt ut .Me trur dette har vore ein avgjerande grunn til den gode auken i deltakelsen.
27. september var det årsavslutning med lapskaus og is, samt premieutdeling. Eva Henriksen vart årets seniormester, mens Anne-Kristine Rukan og Knut Moe bekledde dei neste plassane på seierspallen.
Totalt vart det delt ut 15 sammenlagt-premiar, 8 av desse etter loddtrekning blandt alle som har deltatt på årets seniorgolf.
Saman med herre og dame-golfen har me vedtatt å gå til innkjøp av ein hjerte-startar til ein pris av kr. 12.000 og som er anbefala av fagfolk.
Hans Storli søker If forsikring om økonomisk bidrag til innkjøpet.
Seniorgruppa har og gjeve kr. 2.500 til klubben som = årets overskåt.
Det blei vedtatt på vårt årsmøte å gje kr. 10 pr. spelar kvar tysdag til klubben i 2017. Dette vil redusere «potten» til samenlagt-premieringa da me vil behalde den same dagspremieringa som me hadde i år. Dette blei og samrøystes vedteke på vårt årsmøte.
Me har hatt ein fin sesong, beholder den gode kontakten me har hatt i år med  værgudane og sier TAKK FOR I ÅR.

Norsjø Golfs Seniorgruppe
v/Halvor Nordskog